بعضی وقتا

بعضی وقتا باید دست بذاری رو دلت بگی : خفه شو … خودم میدونم چیکار کنم ! قسمت ما هرچه بود … قسمت نبود جملات زیبای جدید در jokland.ir رفتی و من تنها شدم با غصه های زندگی قسمت تو سفر شد و قسمت من آوارگی

جملات زیبای عاشقانه

دلتنگی یعنی کسی که باید باشد … نیست ! به همین سادگی جملات

متن و جملات عاشقانه و زیبا

جملات زیبا : همیشه آخرین تصویرم از “تو” غرق باران است … زیبا برای بعضی از آدمها محبت مثل فیلم خارجی بدون زیرنویس می مونه ، نمی فهمنش ! جهان را با تو تنها می شود چندی تحمل کرد الهی بی تو چشمانم نبیند صبح فردا را فرهاد قصه ی من کوه را نه … ولی رفت و دل را کند ! دلگیر مباش ، دلت که گیر باشد رها نمی شوی !

/ 0 نظر / 58 بازدید